Mitt anförande om missbruk i budgetdebatten

Detta anförande höll jag i lagtinget under budgetdebatten i plenum den 14 november 2019. Det var mitt första anförande. Detta är orginalmanuset, så det jag läste upp avvek i några små detaljer. Även det i stenografin kommer att avvika i detaljer.

Tack talman,

Bästa Lagting;

Det är en ära att i dag få stå i denna talarstol som använts av så många av mina, genom åren, stora förebilder. Det här kommer för mig att förbli en minnesvärd stund och det är en stor milstolpe i mitt liv att få stå här och tala inför er, som en del av Ålands lagstiftande parlament. 

Ämnet för mitt anförande är något som ligger mig mycket nära hjärtat och det är faktiskt samma ämne jag skrev om i min första politiska insändare för tio år sedan.

Talman, i det här anförandet kommer jag att om prata missbruk och beroendevård.

För att undvika onödiga missförstånd vill jag inledningsvis upplysa lagtinget om min personliga ståndpunkt då det kommer till alkohol och narkotika. 

Jag anser detta vara nödvändigt då det sedan mitt inträde i denna lagstiftande församling har gjorts många försök att klistra olika epitet på mig och partiet jag företräder. 

Jag vill därför ta tillfället i akt att med största allvar understryka min ståndpunkt i frågan:

Jag förespråkar total avhållsamhet från alkohol och droger. Ingenting annat därtill.

Personligen önskar jag att vi som samhälle kunde klara oss helt utan rusmedel. Min övertygelse är att människan mår bäst utan vare sig rus eller baksmälla. Eftersom jag vill leva som jag lär lever jag därför personligen ett liv helt utan någondera. 

Talman, med det sagt ämnar jag nu att, lite högtidligt, inleda mitt första anförande i Ålands lagting.

Ärade Ålands lagting. Jag tar avstamp på sidan 68 i förslaget till budgeten, under rubriken ”övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter”.

De nordiska länderna ligger i framkant på många olika områden. Vi har anledning att vara stolta över den utveckling som skett på olika områden.

Men även solen har sina fläckar. Vi har också saker att skämmas för.

Hur kan det, till exempel, komma sig att vissa länder i Norden, trots de mycket strikta lagar som finns på området, ligger på världstoppen när det kommer till narkotikadödlighet?

Hur kan det komma sig att politiker, massmedia och myndigheter fortfarande använder sig av invektiv såsom ”knarkare” utan att blinka?

 Hur kan det komma sig att användandet fortsätter att öka trots att Åland länge har haft en nollvision?

Her talman. Vi kan inte lösa alla problem. Så länge det finns en fri vilja kommer såväl bruk som missbruk att existera. Men det finns saker vi kan göra för att förbättra situationen för de som berörs av detta. Såväl de utsatta som deras anhöriga.

 Vi ser i dag stora brister i både bemötandet av och förståelsen för personer med problematiska relationer till rusmedel. Både från myndigheter och från allmänheten.

Anledningen till detta tycks vara den snäva bild av missbrukare som genom åren distribuerats ut till folket genom såväl skola som media. Det handlar alltså om dogmer och fördomar.

Dogmer och fördomar är ingenting vi bara kan besluta oss för att kasta ut genom fönstret. De kommer att jaga oss. Det är ett långsiktigt och medvetet arbete som måste genomföras på många olika nivåer.

Alla känner vi någon som missbrukar. Det kan vara en klasskompis eller en kollega. Det kan vara en familjemedlem eller så är det en vän.

Faktum är att cirka femton procent av de som dricker utvecklar den sjukdom som vi brukar kalla för alkoholism. Det innebär statistiskt sett att cirka fem av trettio personer i just denna lagstiftande församling själva kan vara drabbade.

Med varierande procentenheter kan samma jämförelse tillämpas på de som använder droger. Förhoppningsvis ingen i denna sal.

Talman, visst är det väl så att man som människa ofta tenderar att vara blind för ett problem fram tills att man själv direkt eller indirekt drabbas?

Jag har själv fått se på när kära vänner tagit livet av sig genom sitt missbruk. Jag har med egna ögon sett hur dessa bemötts. Jag kan med stor sorg i mitt hjärta konstatera att vi som samhälle kanske kunde ha gjort mer.

Vem som helst kan drabbas av sjukdomen. För det är faktiskt så att det är en sjukdom och som sjuka personer bör dessa individer bemötas.

Den som känner någon med denna problematik vet hur förvirrande det kan vara. Brutna löften, personlighetsförändringar och social utslagenhet. Det är bara några av de många yttringar som kommer med sjukdomen.

Det är en komplex och många gånger förvirrande sjukdom som inte bara rör sig inom det somatiska spektrat utan också inom det psykiska.

Därför är det viktigt att den personal som i arbetet kommer i kontakt med sjukdomen har tillräckliga kunskaper om den.

På sidan 68 i budgeten kan man läsa en mening om skademinimerande missbrukspolitik som anammats i landskapet och som nu ska förflyttas över till ÅHS verksamhet. Det handlar om sprutbytet. Det är både nödvändigt och viktigt. 

Utöver det är det glädjande att konstatera att ÅHS numera köper in tjänster från erfarenhetsexperter, dvs personer som själva har erfarenhet från av att återhämta sig eller att vara tillfrisknande från mental ohälsa eller missbruk.

Erfarenhetsexperter bidrar med ett mer holistiskt och mindre kliniskt perspektiv och fungerar som ett välbehövligt komplement till den vård vi så länge bedrivit med varierande resultat.

För erfarenhetsexperterna har vi tredje sektorns att tacka. Närmare bestämt föreningen KRAN och Mariehamns församling.

Det är just mer av dessa, heltäckande, satsningar som behövs för att göra Åland till ett samhälle där personer med missbruk inte ska behöva diskrimineras.

Talman,

Jag vill med största tyngd uppmana kommande landskapsregering att tag i stigmatiseringsproblematiken genom att genomföra ett omfattande informationsprojekt i första hand riktat mot de myndigheter som kommer i kontakt med dessa personer. Detta arbete får gärna spilla över till det åländska folket.

Vi bör vara vuxna i rollen och låta fakta råda som ett botemedel mot förödande fördomar och dogmer som dödar.

Tack.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *